Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Servisní podmínky

Servisní služby společnosti FS CODES, s.r.o.
ZÁRUČNÍ SERVIS
Záruka obecně pokrývá veškeré závady materiálu a elektroniky a veškeré výrobní vady zařízení v období záručního intervalu, který začíná datem nákupu zařízení, uvedeném na prodejním dokladu. Jednoznačným identifikátorem zařízení je sériové číslo, které se eviduje zpravidla u funkčních celků a je také uvedeno na prodejním dokladu. Ostatní zařízení, která nejsou evidována podle sériových čísel, se při reklamaci identifikují podle čísla výrobku a prodejního dokladu.
Záruční opravy nezahrnují:
• výrobky spotřební povahy, kde jsou závady způsobeny prostým opotřebováním
• závady, které jsou důsledkem používání zařízení mimo operační parametry
• závady způsobené použitím neslučitelných částí, opravami a modifikacemi provedenými neautorizovanými osobami
• software včetně programů předinstalovaných na zařízení, mimo závad na software, které se vyskytly na novém zařízení po prvním startu
POZÁRUČNÍ A MIMOZÁRUČNÍ SERVIS
Servisní centra zajišťují veškerý pozáruční servis na zařízení dodávaná firmou FS CODES, s.r.o. se standardní dobou opravy 5 - 10 pracovních dní (v jednodušších záležitostech na počkání).
Mimo těchto pozáručních oprav zajišťujeme také mimozáruční servis (tj. na zařízení, která nebyla dodána firmou FS CODES, s.r.o.) pro vybrané druhy zařízení.
Veškerý tento servis je standardně prováděn v našich servisních střediscích po doručení vadného zařízení zákazníkem a platí pro:
• veškerá zařízení značkových výrobců
• periferie
• monitory všech typů
• zálohovací zdroje
SERVISNÍ SMLOUVY
Všem zákazníkům, kteří požadují servis přesahující standardní podmínky záručních a pozáručních oprav, nabízíme uzavření servisní smlouvy, jejíž předmětem bude uspokojení konkrétních požadavků na dobu odezvy a místě servisu, údržbu techniky atd.
Prostřednictvím servisních smluv nabízíme tyto služby:
• záruční, pozáruční a mimozáruční servis výpočetní techniky
• kratší dobu odezvy a opravy
• servis na místě u zákazníka
• nahlašování závad i v mimopracovní době
• nepřetržitou servisní pohotovost
Doba odezvy je maximální čas, který uplyne od nahlášení závady do začátku řešení servisním technikem - 2 až 4 hodiny.
Doba vyřešení problému (opravy) je maximální čas, který uplyne od nahlášení problému do jeho vyřešení servisním technikem - zpravidla v rozmezí 4, 6, 8, 12, 24, 48 a 72 hodin, nebo v závislosti na specifikaci v servisní smlouvě.
Servisní služba se dělí na dvě časová období:
• základní časové pokrytí: denní doba od 8.00 do 17.00 hodin, pondělí až pátek
• rozšířené časové pokrytí: jakákoliv doba rozšiřující základní časové pokrytí, a to až po nepřetržité pokrytí 24 hodin denně a 7 dní v týdnu
Více: Servisní kontrakt - servisní smlouva garantující dobu odstranění problému
ÚDRŽBA
• systémová údržba operačních systémů Microsoft
• systémová údržba aplikací Microsoft
• systémová údržba síťových OS Microsoft
• údržba a administrace LAN, WAN, pravidelná diagnostika serverů, údržba aktivních prvků LAN, WAN, optimalizace datových přenosů, údržba kabelových rozvodů, vzdálená administrace LAN, WAN, monitorování komunikace, optimalizace přenosových cest, monitorování zátěže sítí, sledování stavu HW, vzdálená správa OS
• antivirová kontrola, odstranění virů a rekonstrukce dat
• profylaxe výpočetní techniky a periferií
• základní proškolení uživatelů výpočetní techniky
Údržba výpočetní techniky a software je zpravidla prováděna ve stanovených intervalech po předem určenou dobu. V této době jsou zároveň prováděny neurgentní servisní zásahy.
V případě vzdáleného dohledu nad stavem sítě, hardware a software je dohledová služba držena po celou dobu základního a případně i rozšířeného pokrytí.
HLÁŠENÍ ZÁVADY
V zájmu poskytování kvalitnějších servisních služeb našim zákazníkům provozuje společnost FS CODES, s.r.o. nonstop servis a konzultace na servisní lince.
Servisní Linka neboli dispečink je v provozu nepřetržitě, tj. 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. To znamená, že je na lince vždy přítomen konzultant, který je připraven přijmout telefonické hlášení závady a postoupit ho příslušnému technikovi k dalšímu řešení. Technik, který převezme servisní hlášení, zpravidla obratem kontaktuje nahlašovatele závady pro upřesnění dalších detailů a případně poskytne řešení přímo po telefonu. Okamžité předání servisního hlášení technikovi probíhá v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 hodin. Závady nahlášené v mimopracovní době jsou postoupeny technikovi v 8.00 hodin následujícího pracovního dne. Hlášení od zákazníků, kteří mají s FS CODES, s.r.o. uzavřenou smlouvu o nepřetržitém servisu, jsou postoupeny technikovi ihned po nahlášení závady, v kterékoli denní nebo noční době.
Kromě telefonického hlášení je možno zaslat formulář „Hlášení závady výpočetní techniky" faxem nebo elektronickou poštou (e-mail). Tento způsob je samozřejmě možno rovněž použít 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Ať již se rozhodnete pro kterýkoliv z nabízených způsobů nahlašování závad, je vždy nutno uvést v hlášení závady důležité údaje o servisním případu, na které se dotazujeme ve formuláři „Hlášení závady výpočetní techniky", a na které se bude dotazovat dispečerka na servisní lince. Tyto údaje jsou nutné pro zavedení servisního případu do naší databáze a následné předání servisního případu technikovi. V případě neúplných informací o servisním případu, budou informace dodatečně zjišťovány od nahlašovatele závady nebo z našeho systému evidence zboží. V každém případě se tím prodlouží doba před předáním servisního případu technikovi a zahájením řešení.
Servisní linka

Tel.: +420 274 811 190
Fax: +420 274 811 190

Servisní linka non-stop 24x7/365
mobil: +420 724 066 033
mobil: +420 724 063 100
Pouze pro naše zákazníky se servisní smlouvou. Pokud se hlášení opravy netýká zákazníků se servisní smlouvou, bude tato závada řešena nasledujíci pracovní den.

Kontakty

phone
FS CODES, s.r.o.
Třebohostická 12/1244
100 00, Praha 10
phone Telefonní spojení :
+420 274 811 190
+420 274 814 481
fax Fax :
+420 274 811 190
email
Email:
servis@fscodes.cz

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 55680