Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Podmínky zápůjčky

Podmínky k zápůjčkám Technologií HP/Compaq.
1.    zápůjčky technologií jsou možné pro všechny již stávající partnery nebo nové potencionální partnery a zákazníky.
2.    stávající partneři, kteří již mají historii u firmy FS CODES s.r.o. při zápůjčce podepíší pouze předávací protokol, na kterém bude název technologie, popis technologie (konfigurace), počet kusů, délka zápůjčky, cena zápůjčky za 1 kalendářní den, kontakt na partnery (zákazníka), datum.
3.    nový obchodní partner musí vždy složit alespoň 75% ceny zapůjčované technologie při zapůjčení (která mu bude následně vrácena po ukončení doby zápůjčky a zároveň snížena o cenu zápůjčného za určité časové období). Při vypůjčení technologie se musí prokázat občanským průkazem (fyzické osoby, zastupující osoba právnické osoby), u právnických osob výpis z obchodního rejstříku. Nový partner taktéž podepíše předávací protokol viz. bod 2 jako stávající partneři.
4.    všichni partneři (zákazníci) při zapůjčení technologií musí míti sjednáno pojištění (u pojišťovny poskytující tyto služby) po dobu zápůjčky. V případě ztráty či poškození zařízení má pronajímatel právo na uhrazení jemu způsobené škody.
5.    Cena zápůjčky za 1 kalendářní den se pohybuje mezi 0,4%÷1,5% z ceny zapůjčené technologie. Dále se cena odvíjí od délky zápůjčky a historie jednotlivého partnera firmy FS CODES s.r.o.
6.    Jednotlivé technologie (zejména servery) lze doplnit o další technologie z našeho servisního skladu (pevné disky, paměti, řadiče, NIC, atd).
7.    Všechny závazné objednávky jsou přijímány přes web rozhraní nebo formou e-mailu na   
8.    Firma FS CODES s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout zapůjčit jakoukoliv technologii partnerovi.
9.     Veškeré technologie lze objednat či rezervovat přes objednávkový formuláře.

Seznam produktů ke stažení ZDE:

Výpočtový ceník zápůjček ZDE:

Kontakty

phone
FS CODES, s.r.o.
Třebohostická 12/1244
100 00, Praha 10
phone Telefonní spojení :
+420 274 811 190
+420 274 814 481
fax Fax :
+420 274 811 190
email
Email:
servis@fscodes.cz

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 55680