Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Virtualizace a konsolidace

Virtualizace a konsolidace serveru
Služba Virtualizace a konsolidace serveru je nástrojem pro náhradu desítek serverů, pouze několika hostitelskými servery virtuální infrastruktury a tím rapidně redukovat provozní náklady na provoz a údržbu infrastruktury.

Informace k uvedenému řešení:

Služba „Virtualizace a konsolidace serveru" umožňuje efektivnější využití výpočetního výkonu fyzických serverů. Kromě toho umožňuje zajistit i vysokou dostupnost (HA) kritických aplikací a služeb provozovaných prostřednictvím ICT.

Hlavní výhody pro nasazení u klientů:
•    Úspory v nákladech na provoz serverů úspora energií. Úspor je dosaženo implementací virtuální infrastruktury serverů. Dojde k faktickému snížení počtu fyzických serverů a tím pádem i ke snížení nákladů na jejich provoz (napájení, chlazení, umístění v racku). Takto lze provozovat namísto dvaceti až padesáti serverů pouze dva až čtyři hostitelské servery virtuální infrastruktury. Úspora energií je tak přímo úměrná
•    Úsporu na licencích - licence lze sdílet. Software provozovaný na virtuální infrastruktuře lze v určitých případech použít na více logických serverech současně - úspora na licencích se tak pohybuje okolo 10-50%
•    Zvýšení „Business Continuity" a „Business Availability". Pomocí redundantní implementace virtuálních serverů je zajištěna tzv. „vysoká dostupnost" (HA) celého řešení. Zákazník díky „virtualizaci a konsolidaci" výrazně sníží riziko výpadku provozovaných služeb

Stručný popis realizace služby:
1.    Analýza zátěže stávajících serverů a aplikací - specialisté FS CODES s.r.o. analyzují stávající klientské servery a aplikace s ohledem na firemní strategii klienta
2.    Doporučení optimálního návrhu nové virtuální infrastruktury, a to s ohledem na provozované služby a „business aplikace". Dle výsledků analýz je vypracován návrh nové optimální virtuální infrastruktury tak, aby co nejlépe podporovala provozované služby a podnikové aplikace
3.    Migrační plán - pro přechod z původní na novou virtuální infrastrukturu je společně s klientem vytvořen podrobný migrační plán
4.    Dodávka, instalace a konfigurace příslušného HW (servery, disková pole) a SW pro virtualizaci, včetně migrace služeb na virtuální infrastrukturu. Při implementaci služeb musí být plně respektováno firemní prostředí klienta
5.    Pro realizaci jsou vybírány technologie tak, aby optimálně navazovaly na již existující IT infrastrukturu klienta a aby byly připraveny rychle reagovat na budoucí změny související se strategií klienta. Na základě dlouholetých zkušeností dokáže společnost FS CODES s.r.o.. velmi přesně vyhodnocovat rizika implementace
6.    Pokud je to požadováno, je společnost FS CODES s.r.o. připravena průběžně vyhodnocovat stav IT infrastruktury a následně provádět optimalizaci systému v souladu s firemní strategií

Kontakty

phone
FS CODES, s.r.o.
Třebohostická 12/1244
100 00, Praha 10
phone Telefonní spojení :
+420 274 811 190
+420 274 814 481
fax Fax :
+420 274 811 190
email
Email:
servis@fscodes.cz

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 55680