Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Microsoft Hyper-V

seznam článků
Microsoft Hyper-V
Představení Windows Server 2008 s Hyper-V
Zajištění kontinuity provozu a disaster recovery
Virtualizace s Hyper-V: Funkce
Klíčové vlastnosti Hyper-V
Všechny strany
Představení Windows Server 2008 s Hyper-V
Serverová virtualizace (hardwarová vizualizace) je ve světě IT aktuální téma, protože může přinést výrazné snížení nákladů. Serverová virtualizace umožňuje více operačním systémům běžet na jednom fyzickém počítači jako virtuální počítače. Přesunutí málo vytížených serverů na menší počet fyzických počítačů snižuje náklady spojené se správou, nákupem hardware a platbami za energie. Navíc vzniká dynamičtější IT infrastruktura.
V systému Windows Server 2008 je již vše potřebné pro podporu serverové virtualizace nedílnou součástí operačního systému – Windows Server 2008 Hyper-V.
S Hyper-V, technologií nové generace pro serverovou virtualizaci postavenou na hypervizoru, a pružnějším způsobem licencování, je jednodušší než kdykoli dříve využít výhody úspor nákladů, které Windows Server 2008 přináší. Konsolidací více serverových rolí pomocí oddělených virtuální počítačů běžících na jednom fyzickém počítači můžete co nejvíce využít vaše investice do serverového hardware. Lze také efektivně provozovat více operačních systémů – Windows, Linux a další – souběžně na jediném serveru a plně využít výhod 64bitové architektury.
Virtualizace s Hyper-V: Přehled
Windows Server 2008 Hyper-V, technologie nové generace pro serverovou virtualizaci postavená na hypervizoru, je dostupná jako nedílná součást systému Windows Server 2008 umožňující nasadit serverovou virtualizaci jednoduše. Hyper-V umožňuje co nejvíce využít vaše investice do serverového hardware díky konsolidaci více serverových rolí pomocí oddělených virtuální počítačů běžících na jednom fyzickém počítači. Lze také efektivně provozovat více operačních systémů – Windows, Linux a další – souběžně na jediném serveru a plně využít výhod 64bitové architektury.
Hlavní scénáře pro Hyper-V
Hyper-V poskytuje dynamickou, spolehlivou a dostupnou virtualizační platformu spojenou s integrovanými nástroji pro správu fyzických i virtuálních zdrojů, která umožňuje vytvořit dynamické datové centrum. Hyper-V je navrženo pro tyto oblasti:
Serverová konsolidace
Organizace chtějí zjednodušit správu a snížit náklady, ale také co nejvíce využít výhod, jako je flexibilita, rozšiřitelnost, spolehlivost a zabezpečení, které jim umožňují lépe konkurovat. Základní využití virtualizace pomáhá konsolidovat mnoho serverů na jediný systém a naplňuje tak požadavky organizací. Jednou z hlavních výhod serverové konsolidace jsou nižší celkové náklady (TCO), nejen díky snížení požadavků na hardware, ale i nižším nákladům na energie, chlazení a správu.
Organizacím také virtualizace přináší prospěch v podobě optimalizace infrastruktury. Zvýšená flexibilita celého prostředí a schopnost volně začlenit 32bitové a 64bitové systémy v tomtéž prostředí je další výhodou.

Zajištění kontinuity provozu a disaster recovery
Zajištění kontinuity provozu je schopnost minimalizovat počet plánovaných i neplánovaných odstávek. Tento pojem zahrnuje čas ztracený vykonáváním rutinních úkolů, jako je správa a zálohování, stejně tak neočekávané výpadky proudu. Hyper-V zahrnuje pokročilé funkce pro zajištění kontinuity provozu, jako je zálohování za běhu či rychlá migrace, a umožňuje tak splňovat přísné požadavky na rychlou reakci a znovuobnovení chodu systému.
Disaster recovery je klíčovou součástí procesu zajištění kontinuity provozu. Přírodní pohromy, zákeřné útoky či problémy s konfigurací mohou ochromit služby a aplikace do doby, než administrátor vyřeší problém a obnoví zálohovaná data. Díky rozšíření možností pro clusterování v systému Windows Server 2008 poskytuje nyní Hyper-V podporu pro disaster recovery uvnitř IT prostředí a napříč datovými centry. Funkce pro zajištění kontinuity provozu a disaster recovery pomáhají zajistit minimální ztrátu dat a nabízí pokročilé možnosti vzdálené správy.
Testování a vývoj
Testování a vývoj nejčastěji bývají oblasti, kde se jako první uplatňují technologie pro virtualizaci. S použitím virtuálních počítačů mohou vývojáři vytvářet a testovat velké množství scénářů v bezpečném a uzavřeném prostředí, které přesně vystihuje činnosti fyzických serverů a klientů. Hyper-V maximalizuje využití testovacího hardware a pomáhá tak snižovat náklady, zlepšuje správu životního cyklu a zlepšuje pokrytí testy. S rozsáhlou podporou hostovaných operačních systémů a funkcemi pro vytváření kontrolních bodů nabízí Hyper-V skvělou platformu pro testovací a vývojová prostředí.
Dynamické datové centrum
Hyper-V spolu s vaším existujícím systémem pro správu, jako je Microsoft System Center, může pomoci vybudovat dynamické datové centrum díky samospravovatelným dynamickým systémům a agilnosti. S funkcemi jako automatická rekonfigurace virtuálních počítačů, flexibilní řízení zdrojů a rychlá migrace lze vytvořit dynamické IT prostředí, které využívá virtualizaci nejen jako odpověď na problémy, ale také očekává budoucí zvýšení požadavků.
Klíčové vlastnosti Hyper-V
Nová a vylepšená architektura
Nová 64bitová architektura hypervizoru umožňuje Hyper-V poskytovat podporu pro široké množství zařízení a zlepšuje výkonnost a zabezpečení.
Široká podpora operačních systémů
Široká podpora pro různé souběžně spuštěné operačních systémy, která zahrunuje 32bitové a 64bitové systémy napříč různými serverovými platformami, jako je Windows, Linux a další.
Podpora SMP (Symmetric Multiprocessors)
Schopnost podporovat až čtyři procesory v prostředí virtuálního stroje umožňuje plně využít výhod vícevláknových aplikací.


Network Load Balancing (softwarové rozkládání zátěže)
Hyper-V zahrnuje nové možnosti práce s virtuálním switchem. Virtuální počítače mohou být jednoduše konfigurovány pro běh se službou Network Load Balancing k rozkladu zátěže zatížení napříč virtuálními počítači na různých serverech.
Nová architektura pro sdílení hardware
S novou architekturou VSP (Virtual Service Provider) a VSC (Virtual Service Client) poskytuje Hyper-V zlepšený přístup k základním zdrojům (disk, síť a video) a jejich využití.
Rychlá migrace
Hyper-V umožňuje rychle zmigrovat běžící virtuální počítač z jednoho fyzického hostujícího systému na jiný s minimální dobou odstávky. Dochází tak k rozšíření známých funkcí pro vysokou dostupnost v systémech Windows Server a System Center.
Snapshot virtuálního počítače
Hyper-V nabízí schopnost pořídit snapshoty (snímky) běžících virtuálních počítačů a jednoduše se tak vrátit k předchozímu stavu. Zároveň dochází k celkovému zlepšení zálohování a schopnosti obnovení.
Rozšiřitelnost
S podporou více procesorů a jader a zlepšením přístupu k paměti ve virtuálních počítačích může vaše prostředí pro virtualizaci podporovat velké množství virtuálních počítačů na daném hostitelském systému a také umožňuje rychlou migraci napříč rozmanitými hostitelskými systémy.
Snadný vývoj vlastních řešení
Poznámka: Společnost Microsoft věří, že většina zákazníků ve svém serverovém operačním systému očekává podporu virtualizace. Přesto jsme na základě zpětné vazby od zákazníků umožnili také licencování systému Windows Server 2008 bez Hyper-V. Pro více informací navštivte stránku Licencování bez Hyper-V (US).
Microsoft Hyper-V Server 2008
Microsoft Hyper-V Server 2008 je samostatný produkt, který nabízí základní, zjednodušené, cenově dostupné a optimalizované řešení pro virtualizaci a umožňuje organizacím zlepšit využití jejich serverů a snížit náklady. Toto řešení je také vhodné pro testovací a vývojová prostředí.
System Center Virtual Machine Manager
System Center Virtual Machine Manager je komplexní řešení pro správu virtualizovaných datových center. Virtual Machine Manager umožňuje zvýšení využití fyzických serverů, centralizování správy infrastruktury virtuálních počítačů a rychlé zřizování nových virtuálních počítačů administrátory a oprávněnými koncovými uživateli. Virtual Machine Manager poskytuje nejlepší řešení pro využití současných administrátorských dovedností ke správě virtuálních a fyzických prostředí.
Virtualizace s Hyper-V: Funkce
Hyper-V přináší spolehlivou virtualizační platformu, která umožňuje zákazníkům virtualizovat jejich infrastrukturu a snížit náklady. Architektura hypervizoru poskytuje minimálním prostor pro útoky a je také k dispozici jako role Server Core. S nástroji pro správu System Center mohou zákazníci používat jedinou sadu nástrojů pro správu fyzických i virtuálních zdrojů. Začlenění Hyper-V do stávající infrastruktury je snadné, když lze zachovat stávající nástroje pro správu, aktualizace a podporu včetně stávajících procesů v rámci firmy. Hyper-V přináší mnoho výhod, neboť je součástí systému Windows Server 2008 a zákazníci mohou využít existujících dovedností IT odborníků, komplexní podpory ze strany společnosti Microsoft a k dispozici jsou řešení mnoha našich partnerů.


Klíčové vlastnosti Hyper-V
Hyper-V jako součást x64 edic systému Windows Server 2008 (Standard, Enterprise a Datacenter) a zahrnuje tyto funkce:
Rychlá migrace
Umožňuje přesun běžícího virtuálního stroje z jednoho hostujícího serveru na druhý s minimálním trváním odstávky.
Správa virtuálních počítačů
Zákazníci mohou jednoduše importovat a exportovat nastavení virtuálních počítačů a kopírovat je napříč různými hostitelskými servery.
Vysoká dostupnost
Hyper-V zahrnuje podporu pro host-to-host spojení a umožňuje clusterování všech virtuálních počítačů běžících na hostujícím serveru.
Zlepšená výkonnost
Hyper-V zahrnuje několik oprav zvyšujících výkonnost. Všechny nové virtuální počítače Windows Server 2008 nyní automaticky zahrnují integrační komponenty.
Role Server Core
Hyper-V je nyní dostupné jako role v instalaci Server Core systému Windows Server 2008.
Vylepšená kontrola přístupu s AzMan
Hyper-V nyní zahrnuje podporu pro Authorization Manager (AzMan) a umožňuje lepší administraci prostředí Hyper-V se zvýšením zabezpečení.
Integrace s nástrojem Server Manager
Hyper-V je integrováno do nástroje Server Manager a roli Hyper-V lze nyní prostřednictvím tohoto nástroje zapnout.
Vzdálená správa
Hyper-V podporuje vzdálenou správu a lze jej kromě klasické MMC konzoly spravovat i pomocí skriptů.
Zálohování za běhu s Volume Shadow Copy Services
Hyper-V zahrnuje podporu pro Volume Shadow Copy Services (VSS) a umožňuje provádět zálohy za běhu (Live Backups) virtuálních počítačů pomocí snapshotů.
Vylepšená podpora Virtual SCSI
Hyper-V nyní podporuje až čtyři kontrolery virtual SCSI pro každý virtuální počítač a přináší širší podporu disků.
VHD nástroje
Hyper-V také zahrnuje podporu VHD nástrojů. Disky VHD vytvořené v Hyper-V lze pomocí těchto nástrojů zmenšit, zvětšit a zkontrolovat.
Podpora více paměti
Hyper-V podporuje až 64 GB paměti pro každý virtuální počítač.
Integrační komponenty pro Linux
Integrační komponenty pro SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 x86 a x64 Editions, které umožňují využít výhod architektury VSP/VSC a zvyšují výkonnost, jsou nyní dostupné v beta verzi. Lze je stáhnout přes connect.microsoft.com.
Rychlý reset
Hyper-V nabízí administrátorům možnost rychle resetovat nastavení zaškrtávacích políček a vymazat přihlašovací údaje používané k připojení k virtuálním počítačům.

Virtualizace s Hyper-V: Podpora aplikací
Podporované aplikace
Společnost Microsoft oznámila širokou podporu mnoha serverových aplikací pro běh ve virtuálním prostředí.
Následující aplikace jsou podporovány Hyper-V. Pro specifické informace o podporovaných edicích a rolích si prosím přečtěte KB článek 957006.
• Microsoft Application Virtualization (App-V)
• Microsoft Commerce Server
• Microsoft Dynamics CRM
• Microsoft Exchange Server
• Microsoft Intelligent Application Gateway (IAG)
• Microsoft Forefront Security for SharePoint (FSP)
• Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server
• Microsoft Office PerformancePoint Server
• Microsoft Office SharePoint Server and Windows SharePoint Services
• Microsoft Search Server
• Microsoft System Center Configuration Manager
• Microsoft System Center Essentials
• Microsoft System Center Virtual Machine Manager
• Microsoft Visual Studio Team System
• Windows Server 2003 Web Edition
• Windows Web Server 2008 • Microsoft BizTalk Server
• Microsoft Dynamics AX
• Microsoft Dynamics NAV
• Microsoft Forefront Client Security
• Microsoft Forefront Security for Exchange (FSE)
• Microsoft Host Integration Server
• Microsoft Office Groove Server
• Microsoft Office Project Server
• Microsoft Operations Manager (MOM) 2005
• Microsoft SQL Server 2008
• Microsoft System Center Data Protection Manager
• Microsoft System Center Operations Manager
• Microsoft Systems Management Server (SMS)
• Microsoft Windows HPC Server 2008
• Microsoft Windows Server Update Services (WSUS)

Kontakty

phone
FS CODES, s.r.o.
Třebohostická 12/1244
100 00, Praha 10
phone Telefonní spojení :
+420 274 811 190
+420 274 814 481
fax Fax :
+420 274 811 190
email
Email:
servis@fscodes.cz

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 55680