Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

Microsoft Hyper-V

seznam článků
Microsoft Hyper-V
Představení Windows Server 2008 s Hyper-V
Zajištění kontinuity provozu a disaster recovery
Virtualizace s Hyper-V: Funkce
Klíčové vlastnosti Hyper-V
Všechny strany
Představení Windows Server 2008 s Hyper-V
Serverová virtualizace (hardwarová vizualizace) je ve světě IT aktuální téma, protože může přinést výrazné snížení nákladů. Serverová virtualizace umožňuje více operačním systémům běžet na jednom fyzickém počítači jako virtuální počítače. Přesunutí málo vytížených serverů na menší počet fyzických počítačů snižuje náklady spojené se správou, nákupem hardware a platbami za energie. Navíc vzniká dynamičtější IT infrastruktura.
V systému Windows Server 2008 je již vše potřebné pro podporu serverové virtualizace nedílnou součástí operačního systému – Windows Server 2008 Hyper-V.
S Hyper-V, technologií nové generace pro serverovou virtualizaci postavenou na hypervizoru, a pružnějším způsobem licencování, je jednodušší než kdykoli dříve využít výhody úspor nákladů, které Windows Server 2008 přináší. Konsolidací více serverových rolí pomocí oddělených virtuální počítačů běžících na jednom fyzickém počítači můžete co nejvíce využít vaše investice do serverového hardware. Lze také efektivně provozovat více operačních systémů – Windows, Linux a další – souběžně na jediném serveru a plně využít výhod 64bitové architektury.
Virtualizace s Hyper-V: Přehled
Windows Server 2008 Hyper-V, technologie nové generace pro serverovou virtualizaci postavená na hypervizoru, je dostupná jako nedílná součást systému Windows Server 2008 umožňující nasadit serverovou virtualizaci jednoduše. Hyper-V umožňuje co nejvíce využít vaše investice do serverového hardware díky konsolidaci více serverových rolí pomocí oddělených virtuální počítačů běžících na jednom fyzickém počítači. Lze také efektivně provozovat více operačních systémů – Windows, Linux a další – souběžně na jediném serveru a plně využít výhod 64bitové architektury.
Hlavní scénáře pro Hyper-V
Hyper-V poskytuje dynamickou, spolehlivou a dostupnou virtualizační platformu spojenou s integrovanými nástroji pro správu fyzických i virtuálních zdrojů, která umožňuje vytvořit dynamické datové centrum. Hyper-V je navrženo pro tyto oblasti:
Serverová konsolidace
Organizace chtějí zjednodušit správu a snížit náklady, ale také co nejvíce využít výhod, jako je flexibilita, rozšiřitelnost, spolehlivost a zabezpečení, které jim umožňují lépe konkurovat. Základní využití virtualizace pomáhá konsolidovat mnoho serverů na jediný systém a naplňuje tak požadavky organizací. Jednou z hlavních výhod serverové konsolidace jsou nižší celkové náklady (TCO), nejen díky snížení požadavků na hardware, ale i nižším nákladům na energie, chlazení a správu.
Organizacím také virtualizace přináší prospěch v podobě optimalizace infrastruktury. Zvýšená flexibilita celého prostředí a schopnost volně začlenit 32bitové a 64bitové systémy v tomtéž prostředí je další výhodou.


Kontakty

phone
FS CODES, s.r.o.
Třebohostická 12/1244
100 00, Praha 10
phone Telefonní spojení :
+420 274 811 190
+420 274 814 481
fax Fax :
+420 274 811 190
email
Email:
servis@fscodes.cz

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 55680